บริษัท บางกอกสลักภัณฑ์ จำกัด
BANGKOK SALAKPHAN COMPANY LIMITED


Hooks
กรุณาคลิกที่รูปสินค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Please click on the item for more details.

Catches & Latches
กรุณาคลิกที่รูปสินค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Please click on the item for more details.

catch and latch

Magnetic Catches
กรุณาคลิกที่รูปสินค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Please click on the item for more details.

Hinges
กรุณาคลิกที่รูปสินค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Please click on the item for more details.

Misc.
รุณาคลิกที่รูปสินค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Please click on the item for more details.


+66 (0) 2222-7446, 2223-9586, 2223-9587 Fax: +66 (0) 2221-7677 sales@bslpfasteners.com
© Copyright 2020 Bangkok Salakphan Co.,Ltd. All rights reserved.