บริษัท บางกอกสลักภัณฑ์ จำกัด
BANGKOK SALAKPHAN COMPANY LIMITED

Company Profile


ชื่อ: บริษัท บางกอกสลักภัณฑ์ จำกัด

ที่อยู่: 498-500 ถนนมหาจักร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร: 0-2222-7446, 0-2223-9586, 0-2223-9587

แฟกซ์: 0-2221-7677

Website: http://www.bslpfasteners.com

E-mail: sales@bslpfasteners.com

ก่อตั้ง: 1 มิถุนายน 2492 (ชื่อเดิม - เซ่งฮง)

ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 บาท

จำนวนพนักงาน: 40 คน

ประเภทธุรกิจ: นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทน็อต สกรู และส่วนประกอบเครื่องจักรต่าง ๆ


Name: Bangkok Salakphan Company Limited

Address: 498-500 Mahachark Road, Samphantawong, Bangkok 10100

Tel: +66 (0) 2222-7446, 2223-9586, 2223-9587

Fax: +66 (0) 2221-7677

Website: http://www.bslpfasteners.com

E-mail: sales@bslpfasteners.com

Established: June 1, 1949 (Previous Name - Tang Seng Hong)

Registered Capital: THB 10,000,000

Number of Employees: 40 Persons

Business: Fastener Importer / Distributor

+66 (0) 2222-7446, 2223-9586, 2223-9587 Fax: +66 (0) 2221-7677 sales@bslpfasteners.com
© Copyright 2020 Bangkok Salakphan Co.,Ltd. All rights reserved.