บริษัท บางกอกสลักภัณฑ์ จำกัด
BANGKOK SALAKPHAN CO., LTD.
+66 (0) 2222-7446, 2223-9586-7 Fax: +66 (0) 2221-7677
sales@bslpfasteners.com

สาขาคลองถม ขายปลีก
498-500 ถนนมหาจักร สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์
07:30-12:00น. และ 12:30-16:30น.

Klongtom Branch - Retail Store
498-500 Mahachark Road, Samphantawong
Bangkok 10100 Thailand
Open: Monday - Saturday
7:30-12:00 and 12:30-4:30pm

Tel. 0-2222-7446, 0-2223-9586~7
Fax. +66 (0) 2221-7677

GPS: 13°44'37.6"N 100°30'21.4"E https://goo.gl/maps/rzDr9

 

 

map
map